Na tejto stránke uverejňujeme dokumenty, ktoré potrebujú rodičia pred a počas dochádzky dieťaťa do našej materskej školy:

 


2%_VYHLÁSENIE
(kliknite na oznam)


PRIHLÁŠKA DO MŠ  NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024
(kliknite na oznam)

Spoločne s prihláškou podľa individuálneho zváženia je potrebné doručiť aj tieto tlačivá:

VYHLÁSENIE 1
(kliknite na oznam)

VYHLÁSENIE 2
(kliknite na oznam)

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI 
(kliknite na oznam)

 

Ku prihláške je nutné doložiť nasledovné tlačivo, ktoré nájdete tu:

 

   ÚDAJE PRE CENTRÁLNY REGISTER

   DOKUMENT POTREBNÝ K PRIHLAŠKE DO MŠ V PDF

   ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA  ŠJ pri MŠ

   ČO POTREBUJE DIEŤATKO V MŠ 2022/2023

OSPRAVEDLNENIE NEPRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA PLNIACEHO PPV V MŠ 2022/2023

DOTAZNÍK PRE RODIČA NOVOPRIJATÝCH DETÍ 2022/2023