STIAHNITE SI DÔLEŽITÉ DOKUMENTY

Na tejto stránke uverejňujeme dokumenty, ktoré potrebujú rodičia pred a počas dochádzky

dieťaťa do našej materskej školy:

PRIHLÁŠKA  do MŠ na šk rok 2021-2022

Potvrdenie lekára

Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa

Ku prihláške je nutné doložiť nasledovné tlačivo, ktoré nájdete tu:

ÚDAJE PRE CENTRÁLNY REGISTER

DOKUMENT POTREBNÝ K PRIHLAŠKE DO MŠ V PDF

Zápisný lístok stravníka ŠJ pri MŠ

Čo potrebuje Vaše dieťatko do MŠ 09/2021

OSPRAVEDLNENIE NEPRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA V MŠ V PDF

Vyhodnotenie dotazníka zákonných zástupcov september 2020