Plány aktivít v našej materskej škole:

September
(kliknite na oznam)

Október – november
(kliknite na oznam)

OZNAMY KU NÁSTUPU DETÍ DO MŠ:

Čo potrebuje dieťa pri nástupe do MŠ
(kliknite na oznam)

•Podmienky stravovania
(kliknite na oznam)

•Informácia o zaradení detí do tried

(kliknite na oznam)

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení

(kliknite na oznam)

OZNAM
Letné prázdniny 2023

(kliknite na oznam)

OZNAM 2%
(kliknite na oznam)

OZNAM K ZÁPISU DO MŠ
s termínom prijatia k 1. septembru 2023

(kliknite na oznam)