Juniáles s ujom Janom

4 živly

Brigáda 10.05.2022

Lúčne tajomstvo

Naša Zem 13.04.2022

Karneval

Deň snehuliakov

Valentín

O šušlavom vlkovi

Tvorivý experiment

Deň vody

30. výročie školy

Zvedavé deti

Deň bez áut

Žmurkajúci semafor

Rozprávková noc

Lúčne tajomstvo

Hasiči

Deň prírody

Deň detí

Cesta okolo sveta

Brigáda v MŠ