Canisterapia

Plavecký výcvik 2023

Deň zmyslov 26.01.2023

Kolobeh vody 18.01.2023

Mikuláš medzi nami

Žmurkajúci semafór

Šarkaniáda 28.9. 2022