OZNAM

Zmena poplatku školné JANUÁR 2024
(kliknite na oznam)

OZNAM

 Vážení rodičia,

na základe rokovania Mestského zastupiteľstva v Martine dňa 13.02.2023 bolo zrušené doteraz platné  VZN č.97. Zároveň bolo schválené nové VZN č. 136 o určení miesta a času  zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške  príspevku na čiastočnú úhradu  nákladov škôl a školských zariadení.

 V  zmysle platného  VZN č.136  ( § 1 ods.2a) )sa dňom 1.3.2023  upravuje  výška príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení  z pôvodných 15.00 € mesačne na 25,00 € mesačne 
ako aj výška režijných nákladov ( §8 ods. 5 a)  sumou vo výške 0,25 €.

Číslo účtu na úhradu: SK26 0200 0000 0016 6103 4851


VZN č.136 
                       (kliknite na oznam)
                        

Oznam o výške dotácie na stravovacie návyky
                         (kliknite na oznam)