Zriaďovateľ materskej školy: mesto MARTIN 

Primátor mesta Martin: Ján Danko, prof. MUDr., CSc.

IČO mesta Martin: 00316792

Spôsob zriadenia: Zriaďovacia listina s účinnosťou od 01.03.2009