KONTAKT: 

Sídlo materskej školy: Materská škola, Š. Furdeka 1, 036 01 Martin

Právna forma: škola s právnou subjektivitou

IČO: 37811797

Webová stránka: www.astodolacik.sk

VEDENIE ŠKOLY

Riaditeľka materskej školy:  Mgr. Helena Krnová

Zástupkyňa riaditeľky školy: Marta Varsíková

Ekonómka školy: Dana Gergišáková

E-mailové kontakty 

E-mail školy: msastodolu@centrum.sk

Telefónne kontakty        

Materská škola: 0910 960 960
Školská kuchyňa: 043 /4276 844, 0911 960 963

Na telefónnych číslach: 

0910 960 960 – riaditeľka školy Mgr. Helena Krnová

0910 960 961  zástupkyňa riaditeľky školy Marta Varsíková

0911 960 962 – ekonómka školy Dana Gergišáková

je možné:

 • dohodnúť konzultačné stretnutie
 • pripomienkovať
 • podávať námety a návrhy na ďalšie smerovanie školy.

Spôsob akým možno získavať informácie:   

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo podanie:

 • Telefonicky: 09109 960 960 – Mgr. Helena Krnová, riaditeľka MŠ
 • Osobne: riaditeľstvo MŠ Š. Furdeka
 • Poštou: Materská škola Š. Furdeka 1, 03601 Martin
 • Elektronickou poštou: msastodolu@centrum.sk  
 •  Pre odhlášky zo stravy sú telefónne čísla043/4276 844, 0911 960 963

Vedúca školskej jedálne:  Ing. Zlata Habrdová

Telefónne číslo: 4 276 844, 0911 960 963

Konzultačné hodiny: streda: 8,30 – 16,30 hod.

Pracovná doba:        

 • pondelok: 6,00 – 14,00 hod.
 • utorok: 6,00 – 14,00 hod.
 • streda: 6,00 – 14,00 hod.
 • štvrtok: 6,00 – 14,00 hod.
 • piatok: 6,00 – 14,00 hod.