AKTUÁLNE KRÚŽKY 2023/2024

V našej materskej škole máme k dispozícii nasledujúcu krúžkovú činnosť:(Jedno dieťatko môže navštevovať maximálne dva krúžky . Je nutné zvážiť talentovú predispozíciu dieťatka pri výbere krúžkov.)

Krúžky prebiehajú v popoludňajších hodinách, 1x týždenne v 30 – 45 minútových intervaloch.

 

1. Ochranca prírody – vyučujúce: S. Košťálová, F. Rišianová

Plán krúžku Malý ochranca prírody

2. Malý konštruktér – vyučujúci. Ing. J. Rakovan, K. Filová

 Plán krúžku Malý konštruktér

3. Hodobno – pohybový krúžok – vyučujúce: Ing. R.O.Rusnáková, A. Liščínska

Plán hudobno – pohybového  kúžku

4. Predškoláčik (logopédia, muzikoterapia, arteterapia, kognitívne poznávanie)  – vyučujúce: Mgr. L. Slušňáková, Bc. S. Mažgútová, Mgr. K. Sivová, M. Varsíková, K. Dunková

Plán krúžku PREDŠKOLÁČIK – počúvanie s porozumením

Plán krúžku PREDŠKOLÁČIK – sociálno – emocionálna oblasť

5. Krúžok anglického jazyka – vyučujúce: Bc. E. Krnová, Mgr. Z. Lepetová, Z. Holbojová, Bc. P. Rumanová

Plán krúžku Hravá angličtina