AKTUÁLNE KRÚŽKY 2021/2022

V našej materskej škole máme k dispozícii nasledujúcu krúžkovú činnosť:(Jedno dieťatko môže navštevovať maximálne dva krúžky . Je nutné zvážiť talentovú predispozíciu dieťatka pri výbere krúžkov.

1.-Hudobno- pohybový krúžok       – vyučujúce: Ing. R.Oswald Rusnáková, Mgr. L. Slušňáková, K. Dunková

Plán krúžku Hudobno – pohybový

2.-Predškoláčik (logopedia, muzikoterapia, arteterapia, kongnitívne poznávanie) – vyučujúce: Mgr. L. Slušňáková, J. Pasztorová, Bc. S. Mažgútová, Mgr. K. Sivová

Plán krúžku Predškolák

3.- Malý programátor – vyučujúci: Ing. J. Rakovan, Mgr. N. Kvasnicová

Plán krúžku Malý programátor

4.-Krúžok anglického jazyka -vyučujúce: Bc. E. Krnová, Mgr. Z. Lepetová, Z. Holbojová, Mgr. N. Kvasnicová

Plán krúžku Angličtina