Pre odhlášky zo stravy slúžia telefónne čísla : 043/4276 844, 0911 960 963

Vedúca školskej jedálne:  Ing. Zlata Habrdová

Telefónne číslo: 042 76 844, 0911 960 963

Konzultačné hodiny: streda: 8,30 – 16,30 hod.

Pracovná doba:        

pondelok: 6,00 – 14,00 hod.

utorok: 6,00 – 14,00 hod.

streda: 6,00 – 14,00 hod.

štvrtok: 6,00 – 14,00 hod.

piatok: 6,00 – 14,00 hod.