Tu si môžete prezrieť dokumenty súvisiace s prevádzkou materskej školy:

 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH VVČ

ZRIAĎOVACIA LISTINA V PDF

ETICKÝ KÓDEX ZAMESTNANCOV MATERSKEJ ŠKOLY

ŠTATÚT RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

KOLEKTÍVNA ZMLUVA 2023 – 2025
 (kliknite na oznam)
ŠKOLSKÝ PORIADOK (kliknite na oznam)

                                                                                                                        ♦                             

                                                                           RADA ŠKOLY
                                                                                                                  (kliknite na oznam)
                                                                    ♦
                                                ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
                                                                                                                 (kliknite na oznam)
                                                                      ♦