Tu nájdete dokumenty školy, ako aj dokumenty dôležité pre rodičov, či jednotlivé uznesenia rady školy, či výboru RZ:

Po kliknutí na odkaz sa zobrazia vybrané dokumenty:

DOKUMENTY ŠKOLY 

DOKUMENTY PRE RODIČOV