Tu nájdete dokumenty školy, ako aj dokumenty dôležité pre rodičov,

či jednotlivé uznesenia rady školy, či výboru RZ:

panacek2


DOKUMENTY ŠKOLY – Tu nájdete na stiahnutie školský poriadok, Školský vzdelávací program a Etický kódex zamestnancov školy,

DOKUMENTY PRE RODIČOV – Tu nájdete na stiahnutie Prihlášku do MŠ, Zoznam vecí potrebných do škôlky, Potvrdenie o zdravotnom stave,

UZNESENIA – Tu nájdete na stiahnutie uznesenia Rady školy a Výboru RZ.