Zriaďovateľ materskej školy: mesto MARTIN

Primátor mesta Martin: Ján Danko, prof. MUDr., CSc.

IČO mesta Martin: 00316792

Spôsob zriadenia: Zriadovacia listina s účinnosťou od 01.03.2009