Budova materskej školy je umiestnená v Martine –

okrajovej časti sídliska Záturčie.

Sme 8–triedna škola štandardného typu s:

vlastnou školskou kuchyňou a jedálňou

knižnicou

oddelenými herňami a spálňami

školským dvorom vybaveným detskými preliezkami a pieskoviskami

telocvičňou vybavenou množstvom telocvičného náradia a náčinia

detskou herňou

počítačovou miestnosťou

práčovňou 
S účinnosťou od 01.07.2002 je materská škola podľa § 2 odst.4. NR SR č. 279 / 1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov štátnou rozpočtovou organizáciu s právnou subjektivitou. V právnych vzťahoch vystupuje škola vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.
Štatutárnym orgánom je riaditeľka materskej školy.