Aktuálny zoznam tried a vyučujúcich pedagógov pre školský rok 2021/2022:

I. TRIEDA:

Triedny učiteľ: Bc. S. Mažgútová

p. učiteľka: Zuzana Holbojová

II. TRIEDA:

Triedny učiteľ: Mgr. K. Sivová
p.učiteľka: R. Dermeková

III. TRIEDA:

Triedny učiteľ: Bc. E. Krnová
p. učiteľka: Mgr. Zuzana Lepetová

IV. TRIEDA:

Triedny učiteľ: Mgr. Helena Krnová, RMŠ

p. učiteľka: Mgr. Nikola Kvasnicová

V. TRIEDA:

Triedny učiteľ: Mgr. L. Slušňáková
p. učiteľka: F. Rišianová

VI. TRIEDA: 

Triedny učiteľ: J. Pasztorová 

p. učiteľka: Marta Varsíková

 VII. TRIEDA:

Triedny učiteľ: S. Košťálová
p. učiteľka: K. Dunková

VIII. TRIEDA:

Triedny učiteľ: Ing. R. Oswald Rusnáková 
p. učiteľ: Ing. J. Rakovan