Tu si môžete prezrieť dokumenty súvisiace s prevádzkou materskej školy:

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH VVČ

ZRIAĎOVACIA LISTINA V PDF

ETICKÝ KÓDEX ZAMESTNANCOV MATERSKEJ ŠKOLY

ŠTATÚT RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

                                                         KOLEKTÍVNA ZMLUVA 2021- 2023                                                       

ŠKOLSKÝ PORIADOK 
Stiahnuť

                                                    RADA ŠKOLY DOKUMENTY:
                                                               ZASADNUTIE RADY ŠKOLY 3.3.22

                                                     ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
                                                                                                             (kliknite na oznam)