AKTUÁLNE KRÚŽKY 2022/2023

V našej materskej škole máme k dispozícii nasledujúcu krúžkovú činnosť:(Jedno dieťatko môže navštevovať maximálne dva krúžky . Je nutné zvážiť talentovú predispozíciu dieťatka pri výbere krúžkov.

1. Malý programátor – vyučujúce: Mgr. L. Slušňáková, K. Dunková

Plán krúžku Malý programátor

2. Ochrana prírody – vyučujúce: S. Košťálová, F. Rišianová

Plán krúžku Ochranca prírody

3. Malý konštruktér – vyučujúci. Ing. J. Rakovan, K. Filová

Plán krúžku Malý konštruktér

4. Hodobno – pohybový krúžok – vyučujúce: Ing. R.O.Rusnáková, A. Liščínska

Plán činnosti hudobno – pohybového krúžku

5. Predškoláčik (logopédia, muzikoterapia, arteterapia, kognitívne poznávanie)  – vyučujúce: Mgr. L. Slušňáková, Bc. S. Mažgútová, Mgr. K. Sivová, M. Varsíková, K. Dunková

Plán krúžku Predškoláčik – počúvanie s porozumením

Plán krúžku Preškoláčik – socialno – emocionálna oblasť

6. Krúžok anglického jazyka – vyučujúce: Bc. E. Krnová, Mgr. Z. Lepetová, Z. Holbojová, Mgr. V. Polohová

Plán krúžku anglického jazyka