AKTUÁLNE KRÚŽKY 2021/2022

V našej materskej škole máme k dispozícii nasledujúcu krúžkovú činnosť:

panacek1

(Jedno dieťatko môže navštevovať maximálne dva krúžky . Je nutné zvážiť talentovú predispozíciu dieťatka pri výbere krúžkov.)

1.-Hudobno- pohybový krúžok       

vyučujúce: Ing. R. O. Rusnáková, Mgr. L. Slušňáková, K. Dunková

2.-Predškoláčik (logopedia, muzikoterapia, arteterapia, kongnitívne poznávanie)

vyučujúce: Mgr. K. Sivová, J. Pasztorová, Bc. S. Mažgútová, Mgr. L. Slušňáková

3.- Malý programátor

vyučujúci: Mgr. N. Kvasnicová, Ing. J. Rakovan

4.-Krúžok anglického jazyka

vyučujúce: Bc. E. Krnová, Mgr. Z. Lepetová, Z. Holbojová, N. Kvasnicová

Prihlášky na krúžky sú k dispozícii v šatni predškolských tried. Prosíme doniesť vypísané do 17.09.2021.